Verdeelsleutel Hippiade Indoor 2018

Is het jouw droom om op de Indoorkampioenschappen te rijden? Dan is het de eerste stap om je via selectiewedstrijden te selecteren voor deelname aan het regiokampioenschap. Na afloop van het regiokampioenschap mag iedere regio een aantal ruiters naar de Indoorkampioenschappen in Ermelo afvaardigen.

Hoeveel dat er zijn, staat in de verdeelsleutel. Het aantal combinaties dat  per rubriek mag starten tijdens de Indoorkampioenschappen wordt jaarlijks vastgesteld. Het aantal combinaties dat een Regio per rubriek naar de Indoorkampioenschappen in Ermelo mag afvaardigen wordt met behulp van een verdeelsleutel vastgesteld. De verdeelsleutel voor deze Indoorkampioenschappen wordt door de KNHS gemaakt. 

De verdeelsleutel wordt per klasse gemaakt op basis van het aantal actief startende combinaties in die klasse per regio tegenover het aantal actief startende combinaties in de klasse in heel Nederland. De peildatum die wordt gehanteerd voor het vaststellen van het aantal combinaties is 1 december. Tijdens de regiokampioenschappen is dan ook bekend hoeveel combinaties de regio mag afvaardigen. 

Verdeelsleutel Indoorkampioenschappen Ermelo 2018

 

Ben je geselecteerd op de Regiokampioenschappen; wat moet je daarna doen?
Dit jaar is er een wijziging wat betreft het inschrijven van de deelnemers. De deelnemers moeten zich dit jaar zelf inschrijven via mijn KNHS. Dit wordt ook in de afvaardigingsbrief vermeld.  

 

Geplaatst op: