Toesturen wedstrijduitslagen verenigingen naar KNHS

Zoals u wellicht heeft vernomen is het per 1 april 2019 niet meer verplicht om de uitslagen, per rubriek ondertekend door de (voorzitter van de) jury aan de KNHS toe te sturen. We willen u erop wijzen dat u deze uitslagen een jaar dient te bewaren. De digitale wedstrijduitslagen dienen binnen 5 werkdagen te worden toegestuurd. Als er een te rapporteren situatie heeft plaatsgevonden, ontvangen we uiteraard wel graag het rapportageformulier.

LET OP: BB-rubrieken zijn officiële KNHS-rubrieken inclusief een stijlbeoordeling (springen en eventing), opmaak van een klassement en de uitreiking van prijzen volgens de KNHS-reglementen.

Geplaatst op: