KNHS Regio Noord-Holland jeugd opleiding

Regio Noord-Holland Jeugdstimuleringsplan
KNHS Regio Noord-Holland  is actief in de ontwikkeling van de jeugd in de paardensport. Kinderen/jong volwassenen  beleven veel plezier in de mooiste sport die er is, de pony- en paardensport. Om de jonge ruiters te helpen bij hun hobby en sport is het Jeugdstimuleringsplan (JSP) ontwikkeld. Het Hppisch Trainings Centrum (HTC) is een kweekvijver voor jonge talenten in de disciplines dressuur, springen en eventing.

Het Jeugdstimuleringsplan Regio Noord Holland biedt jonge ruiters een trainingsprogramma in de vorm van extra lessen om op een hoger niveau te komen. Het JSP is voor pony- en paardenruiters:
- ponyruiters van 10 t/m 18 jaar, die startgerechtigd zijn in de klasse B t/m Z dressuur
- paardenruiters van 14 t/m 24 jaar die startgerechtigd zijn in de klasse B t/m Z dressuur

Er is geen leeftijdsgrens voor de pony’s of paarden. De pony moet behoren tot de categorie B, C, D of E. De ruiters moeten een startkaart bij de pony/het paard hebben óf de ambitie om wedstrijden te gaan rijden.

Hoe werkt het? Ruiters die zich aanmelden worden uitgenodigd om op een selectie dag "voor te rijden". De ruiters worden in principe beoordeeld door de instructeur die ook de lessen verzorgt. Alle deelnemers krijgen persoonlijk bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn voor het JSP of dat ze op de reservelijst staan. Meer informatie? mail naar jsp@knhsnoordholland.nl 

Het JSP wordt gedeeltelijk financieel mogelijk gemaakt door onder andere KNHS Regio Noord-Holland. Er zijn daarnaast veel vrijwilligers die belangeloos en kosteloos de organisatie van de trainingen op zich nemen. De eigenaren van accommodaties dragen in financiële zin een deel van de kosten.

We stellen JSP instructeur Rom Vermunt aan je voor ....
Rom heeft sinds zijn opleiding tot instructeur in Warendorf (Duitsland) een schat aan kennis en ervaring opgedaan die hij nu gebruikt om paarden zadelmak te maken, af te richten en/of te corrigeren. Hij zet zijn ervaring ook in om jonge talentvolle pony en paardenruiters op te leiden en deel te maken van KNHS  selectieteams. Rom geeft clinic’s en lessen in dressuur, springen en eventing door het hele land.

We stellen JSP instructeur Judith van der Noordaa aan je voor ...
Judith is vanaf de start bij het JSP betrokken. Ook dit jaar gaat zij met veel enthousiasme een bijdrage leveren om de leerlingen op een hoger niveau te brengen. Ze kijkt uit naar de activiteiten buiten de lessen om, zodat de JSP leerlingen ook méér leren rondom de paardensport. Ze is instructeur ORUN niveau 4 allround en heeft ORUN cursussen gegeven. Judith heeft zich vervolgens in de dressuur gespecialiseerd. Als jurylid t/m Z dressuur is ze regelmatig actief.  Judith: “Naast lesgeven en mijn baan in de verslavingszorg besteed ik veel tijd aan mijn twee paarden”. De leerlingen blijven vaak meerdere jaren aan het JSP verbonden. Het valt Judith op dat het altijd heel enthousiaste leerlingen zijn. Judith: “De lessen zijn zowel in het voorjaar als het najaar, waardoor je goed de ontwikkeling van de ruiters volgt over wat langere tijd”.

Hippisch Trainings Centrum
Het Hppisch Trainings Centrum (HTC) is een kweekvijver voor jonge talenten in de disciplines dressuur, springen en eventing. Talenten van nu, zijn de toppers van straks. Nederland draait in de paardensport al jaren op internationaal topniveau mee en dat willen we in de toekomst natuurlijk zo houden! Gelukkig zijn er in Regio Noord-Holland veel talenten.  Met gerichte training en begeleiding zorgt het HTC ervoor dat talenten een extra duwtje in de rug krijgen en aansluiten bij de Nederlandse topsport.  Lees meer over het HTC.