Wedstrijdkalender Regio Noord-Holland 2020

Aan KNHS en FNRS sportaanbieders en verenigingen Regio Noord-Holland,
De voorbereidingen voor de wedstrijdkalender Regio Noord-Holland 2020 gaan van start. U ontvangt deze week een mail met het aanmeldformulier 2020. Ontvangt u geen mail? Neem dan contact op met het bestuur Regio Noord-Holland via het contact formulier op deze website.

Tot uiterlijk 25 augustus 2019 kunt u aanmeldformulieren insturen. Wij sturen U op 10 september 2019 een conceptjaarkalender toe waarin al uw aanvragen voor 2020 zijn verwerkt. U heeft twee weken de tijd om eventuele wijzigingen door te geven (uiterlijk 24 september 2019). De definitieve wedstrijdkalender 2020 ontvangt u 30 september 2019.

25 augustus        Uiterste inleverdatum wedstrijd kalender
10 september      U ontvangt de conceptkalender van de Regio
24 september      Uiterste datum om wijzigingen door te geven in de concept kalender
30 september      U ontvangt de definitieve kalender 2020 KNHS Regio Noord-Holland

Spelregels
We maken u alvast attent op de volgende voorwaarden voor wedstrijden in 2020.
Wedstrijden voor pony’s zijn altijd voor alle categorieën te weten: A, B, C, D en E.
Er zijn kosten verbonden aan wijzigingen (onder andere aflasten) in de goedgekeurde wedstrijdkalender (€ 20,00).
De KNHS vindt verscheidenheid in de beoordelingen voor de ruiters belangrijk. De dressuur- en springofficials in onze regio stellen wij graag in de gelegenheid voldoende “functiepunten” te behalen. Wij willen u dan ook vragen niet meer dan twee maal eenzelfde jurylid uit te nodigen. Bixiewedstrijden vallen buiten deze afspraak. De wijze van aanmelden van Bixiewedstrijden voor de wedstrijdkalender 2020 is wél gelijk aan de andere wedstrijden.


We wensen u veel succes met de voorbereidingen voor een succesvolle wedstrijdkalender 2020!


Bestuur Regio KNHS Noord-Holland

Geplaatst op: