Feestelijke terugblik Algemene Leden Vergadering 20 november 2019

Tijdens de ALV was de stemming opperbest; de huldiging van Noord-Hollandse toppers, feestelijk afscheid van scheidend voorzitter Olaf Rempe en presentaties van de forumleden en werkgroepen voor 2020. De uitslag van de stemming over de nieuwe voorzitter is op deze avond bekend gemaakt. Michael Broertjes is met 88,7% vóór en 11,3% tegen gekozen tot voorzitter KNHS regio Noord-Holland. We feliciteren Michael met zijn benoeming ! We hebben tijdens de ALV afscheid genomen van Monique van Duivendijk als lid van het bestuur en Elizabeth Rosheuvel welkom geheten in het bestuur. De begroting 2020 is vastgesteld.
De presentaties van de forumleden en de werkgroepen inspireerden de aanwezige leden tot vragen en ideeën. Er is onder andere voorgesteld themagerichte bijeenkomsten te organiseren in 2020. Het bestuur, de werkgroepen en forumleden pakken dit op in 2020. Voor wie er niet bij kon zijn bijgaand een foto impressie van de ALV.

Klik hier voor de powerpoint presentatie Algemene Leden Vergadering 20 november 2019

 Welkom in Fletcher hotel Heiloo

Bestuur KNHS regio NH

We gaan beginnen met de huldiging. Alle winnaars ontvangen een medaille en een boek naar keuze over paardenwelzijn. Een belangrijk thema binnen KNHS en regio Noord-Holland.  Met dank aan uitgeverij www.mediaboek.nl

Niet alle winnaars konden aanwezig zijn. Op een ander moment overhandigen we hen de medaille en het boek.

De toppers uit Texel als eerste gehuldigd in verband met de boot.

 

Brigit kon niet aanwezig zijn bij de ALV. Alsnog een huldiging van Brigit Bing tijdens Indoor Beukers (30 december 2019)

 

 

Christel de Boer namens KNHS

Afscheid van Monique

Afscheid van Olaf

Welkom Elizabeth

Welkom Michael

Geplaatst op: