Stukken ALV 2 september 2020

Geachte verenigingsbesturen en leden KNHS regio Noord-Holland,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Door het Coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen is dit de eerste gelegenheid de Voorjaars ALV alsnog verantwoord te laten plaatsvinden.

Het regiobestuur nodigt u uit op 2 september 2020 deze vergadering bij te wonen.
Om 19:30 uur bent u welkom bij het Fletcher hotel te Heiloo alwaar we volgens strikte RIVM richtlijnen deze ALV laten plaatsvinden.

Tijdens deze vergadering behandelen we enkel de hoognodige items.
De vergadering krijgt daardoor een wat versoberd karakter.
Huldigingen en andere feestelijke aangelegenheden stellen we uit naar de algemene leden vergadering in het najaar 2020, hopende en er vanuit gaande dat er dan meer mogelijk is en we recht kunnen doen aan de te huldigen toppers!

Voor deze ALV gelden de volgende richtlijnen
Aanmelden per e-mail is verplicht; registreert u zich vóór 26 augustus 2020 via secretaris@knhsnoordholland.nl?
Toegang enkel op basis van deze aanmelding
Maximaal 1 deelnemer per verenigingsbestuur of familie

Hierbij de agenda, Notulen, Jaarverslag en Financieel verslag voor de ALV op 2-9-2020.

We bieden de mogelijkheid vragen per e-mail te stellen; deze behandelen we tijdens de vergadering en nemen we op in de notulen; u kunt uw vraag/vragen uiterlijk 26 augustus 2020 sturen naar secretaris@knhsnoordholland.nl

 Namens het bestuur KNHS regio Noord-Holland

Met vriendelijke groet,

Michael Broertjes

Voorzitter

 

Geplaatst op: