Paardenwelzijn "Onze rol is trouble shooter, géén politieagent” de rol van de federatie vertegenwoordiger

In de rubriek paardenwelzijn deze keer de Federatie vertegenwoordiger 

Nederland kent zo’n 60 federatievertegenwoordigers, opgeleide en geselecteerde vrijwilligers die bijdragen aan verantwoorde paardensport. De KNHS wijst voor álle wedstrijden categorie 1 inclusief alle eventing wedstrijden en een beperkt aantal wedstrijden categorie 2 en 3 een federatievertegenwoordiger aan.


Eskil Bakker-Hulstra en Rozemarijn Broeckx zijn beiden zeer ervaren allround amazones en doen graag wat terug voor de sport vanuit hun betrokkenheid. Een van hun taken is federatievertegenwoordiger. Eskil doet dit al ruim 5 jaar, Rozemarijn is één jaar geleden gestart. Aan de functie gaat een sollicitatie procedure vooraf, een opleiding en een stage. Gevolgd door blijvende bijscholing en certificering. De KNHS hecht veel belang aan deze officials die de ogen en oren van de KNHS zijn en zorgen voor een goed verloop van de wedstrijd en troubleshooter zijn, indien nodig.


Wat is jullie rol tijdens een evenement? Eskil:”Wij zien er op toe en zijn verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van de wedstrijd. Als de dag goed verloopt ben je vooral bezig met een gesprek hier en daar en help je mee waar je kan ter ondersteuning van organisatie en andere vrijwilligers. Het kan ook zomaar anders verlopen. We kunnen indien nodig vanwege paardenwelzijn en of onheus bejegening van andere officials en medewerkers disciplinaire maatregelen opleggen”. Rozemarijn vult aan:” Je taken zijn heel divers. Kijken bij het laden/lossen op het parkeerterrein, de wedstrijdbak en het inrijterrein tot het afhandelen van protesten. Je bent degene die bijvoorbeeld beslist of een wedstrijd naar binnen moet worden verplaatst vanwege slecht weer en bepaalt of een aanpassing terplekke van het vraagprogramma noodzakelijk is”. Eskil:”Bij protesten doe je terplekke navraag bij de hindernisjury. En als nood aan de man is, heb ik ook wel eens een chip uitgelezen”.


De wijze waarop je de functie invult kent ook een zekere vrijheid. Deze twee federatievertegenwoordigers zijn het erover eens dat het in deze tijd past om zichtbaar te zijn én een proactieve rol te vervullen in het kader van paardenwelzijn. Een praatje met de juryleden, een rondje over het wedstrijdterrein, gevoel krijgen bij de sfeer van een wedstrijd. Het speelt allemaal mee. ”Wij staan voor eerlijke en verantwoorde paardensport die duurzaam mogelijk blijft”. Ze signaleren wel behoefte aan ontwikkeling in de functie waar met de KNHS over in gesprek wordt gegaan. De taak- en rolverdeling tussen de federatievertegenwoordiger en jury kan op punten duidelijker.
Wat is er opvallend aan de functie? Rozemarijn en Eskil zijn daar duidelijk over: “Het juiste evenwicht vinden tussen problemen oplossen met de juiste toon, zonder bang te zijn om de juiste beslissing te nemen wanneer dat moet. Je spreekt ruiters aan op gedrag en dat kan gevoelig liggen. We handelen vanuit meedenken, maar uiteindelijk zijn de reglementen er niet voor niks”. Eskil: “We vervullen in beginsel deze rol niet bij het regiokampioenschap in onze eigen regio. Al is uiteraard onze objectieve en onafhankelijke positie en integriteit altijd belangrijk.”
Wat is er nieuw in 2020? Positief is de ontwikkeling in 2020 van een toezichthouder bij het losrijden terrein in de dressuur. Bij het springen is dit al ingevoerd. De dames pleiten ook voor extra aandacht voor bewustwording voor paardenwelzijn en het gesprek erover aangaan met elkaar in de regio. Ook vragen ze aandacht voor de impact van social media bij de professionele ruiters. Rozemarijn:” Je ziet dat soms één foto moment wordt uitvergroot en geen reëel beeld geeft van een situatie. Dat is jammer”.
Eskil: “We zijn vrijwilligers en maken door onze inzet de sport mede mogelijk. De rol en taak van de federatievertegenwoordiger is niet bij iedereen bekend. Goed dat daar nu aandacht aan wordt besteed.” Rozemarijn: “Als ik na een dag van soms meer dan twaalf uur vertrek en de organisatie zegt: “Fijn dat je er was”, rij ik met een glimlach op mijn gezicht naar huis !”

Geplaatst op: