Algemene Leden vergadering 19-11-2020

Aan alle KNHS leden en FNRS leden, sportaanbieders en verenigingen Regio Noord-Holland,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).


Het regiobestuur nodigt u uit op 19 november 2020 deze vergadering bij te wonen.
Om 19:30 uur bent u welkom bij het Fletcher hotel te Heiloo alwaar we volgens strikte RIVM richtlijnen deze ALV laten plaatsvinden.

Tijdens deze vergadering behandelen we enkel de hoognodige items.
De vergadering krijgt daardoor een wat versoberd karakter.

 

Voor deze ALV gelden de volgende richtlijnen:

  • Aanmelden per e-mail is verplicht; registreert u zich vóór 12 november 2020 via secretaris@knhsnoordholland.nl
  • Toegang enkel op basis van deze aanmelding.
  • Maximaal 1 deelnemer per verenigingsbestuur of familie.
  • Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen aan deze vergadering.

Notulen, agenda en eventueel overig bescheiden worden via de website gepubliceerd:

Notulen ALV 02-09-2020

KNHS Regio NH Begroting en Toelichting 2021

Agenda ALV Regio NH 19-11-2020

 

We bieden de mogelijkheid vragen per e-mail te stellen; deze behandelen we tijdens de vergadering en nemen we op in de notulen; u kunt uw vraag/vragen uiterlijk 12 november 2020 sturen naar secretaris@knhsnoordholland.nl

Namens het bestuur KNHS regio Noord-Holland

Met vriendelijke groet,

Michael Broertjes

Voorzitter

Geplaatst op: