Algemene Leden Vergadering najaar 2021 en voorjaar 2022 [update]

 

Graag nodigen we  alle leden en sportaanbieders uit voor de Algemene Leden Vergadering op 7 april 2022.

Tijdens deze avond zullen de najaarsvergadering 2021 en voorjaarsvergadering 2022 plaatsvinden.

Dit als gevolg van de corona-maatregelen in 2021.

 

De vergadering zal plaatsvinden bij:

de Beemster Ruiters, Nekkerweg 13a, 1462 LB Middenbeemster.

Inloop 19:15

Aanvang 19:30

 

Er wordt gestart met de najaarsvergadering 2021.

 De stukken voor deze vergadering treft u hieronder aan:

- Concept agenda najaars ALV 2021 KNHS regio Noord-Holland

- Concept notulen ALV 24 juni 2021 KNHS regio Noord-Holland

- Concept begroting 2022 KNHS regio Noord-Holland

- Statuten KNHS regio Noord-Holland versie 28102021

 

Aansluitend vindt de voorjaarsvergadering 2022 plaats.

 De stukken voor deze vergadering treft u hieronder aan:

- Concept agenda voorjaars ALV 2022 KNHS regio Noord-Holland

- Concept financieel jaarverslag 2021 KNHS regio Noord-Holland

- Concept algemeen jaarverslag 2021 KNHS regio Noord-Holland

 

 Aanmelden voor deze avond is verplicht en kan via secretaris@knhsnoordholland.nl 

 

Namens het bestuur,

Michael Broertjes

 

Geplaatst op: