OUTDOOR REGIOKAMPIOENSCHAPPEN 2022

Inschrijven Outdoor Regiokampioenschappen

We publiceren het vraagprogramma te zijner tijd op de website en op Mijn KNHS.

Inschrijven via mijn KNHS is vanaf dat moment mogelijk. De sluitingsdatum wordt strikt gehanteerd.

Om deel te kunnen nemen aan de Outdoor Regiokampioenschappen moet een combinatie beschikken over een startpas via een sportaanbieder in Noord-Holland.

Selectie paarden dressuur

De selectie voor het Outdoor Regiokampioenschap paarden dressuur verloopt via selectiewedstrijden.

Elke officiële outdoor KNHS wedstrijd in de regio Noord-Holland in de periode 9 april t/m 6 juni 2022 telt mee voor de selectie.

Selectiecriteria (beknopt)

  • Een combinatie moet op twee verschillende wedstrijden, op twee verschillende locaties een winstpunt hebben behaald in de klasse waarin men mee wil doen tijdens het outdoor regiokampioenschap.
  • Voor de klasse B t/m M is dat een score van 180 punten of hoger
  • Voor de klasse Z1 t/m ZZ-Licht is dat een score van 60% of hoger

Voor de volledige selectiecriteria zie: selectieprocedure outdoor regio-NH 2022

Voor het kampioenschapsreglement zie: kampioenschapsreglement hippiade 2022

We publiceren op de website de lijst geselecteerden voor dressuur paarden ten behoeve van deelname aan het Outdoor Regiokampioenschap.

Wij verzoeken alle geselecteerden en reserves na publicatie van de lijst zich zo spoedig mogelijk in te schrijven via Mijn KNHS.

Je hoeft overigens niet te wachten op de lijst. Zodra je je 2e winstpunt hebt gereden, mag je je inschrijven.

Wij zullen de inschrijvingen na de sluitingsdatum wel toetsen aan het overzicht van geselecteerden.

Indien je niet mee wilt doen, dan verzoeken wij de deelnemers zich zo spoedig mogelijk af te melden per mail naar de desbetreffende organisatie van de wedstrijd én wedstrijdsecr@knhsnoordholland.nl 

Door het bestuur van de Regio Noord-Holland zijn aanpassingen in de selectieprocedure door te voeren.

Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken.

Mocht dit het geval zijn, dan publiceren we de wijzigingen op de website van de regio en op de Facebookpagina.

Meld je aan voor de nieuwsbrief KNHS regio Noord-Holland via deze website, dan ben je altijd op de hoogte.

Vrije inschrijving

Voor de pony dressuur en het springen paarden/pony's wordt een vrije inschrijving gehanteerd. Je hoeft je dus niet eerst te selecteren.

Reglement KNHS Outdoor Regiokampioenschappen
Zodra de reglementen voor dressuur en springen voor de Outdoor Regiokampioenschappen bekend zijn, maken we dit bekend via onze website en Facebook pagina.

Verdeelsleutel Regiokampioenschap
KNHS stelt jaarlijks een lijst vast van het aantal afgevaardigden per regio naar de Hippiade. Deze lijst staat op deze pagina in aanloop naar de Outdoor Regiokampioenschappen.

Een sportief Regiokampioenschap gewenst, Bestuur KNHS regio Noord-Holland

 

Voorbereiding 2022

De voorbereidingen voor het kampioenschap 2022 zijn begonnen. Meer nieuws via website en social media.

De data en locatie zijn bekend. We feliciteren Manege Beukers met de komst van het evenement. Veel succes met de voorbereidingen, bestuur KNHS regio NH

Data Outdoor Regiokampioenschappen 2022

 

Regiokampioenschap

datum

Klasse

Organisatie

Paarden springen + verenigingskampioenschap

30 juni 2022

zie vraagprogramma

Manege Beukers
Oudkarspel

Pony springen + verenigingskampioenschap

1 juli 2022

zie vraagprogramma

Paarden dressuur + afdelingsdressuur

2 juli 2022

B t/m ZZL

Pony dressuur + afdelingsdressuur

3 juli 2022

B t/m Z2

 

 

Het bestuur van de Regio Noord-Holland heeft het recht om aanpassingen in de procedure door te voeren.

Deze worden gepubliceerd op de website van de regio en op de Facebookpagina.

Namens de wedstrijdcommissie en bestuur wens ik jullie succes toe tijdens de selectie.

 

Michael Broertjes

voorzitter

 

Geplaatst op: