Algemene Leden Vergadering voorjaar 2023

Graag nodigen we  alle leden en sportaanbieders uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 30 maart 2023.

De vergadering zal plaatsvinden bij:

Hippische Sportvereniging Heiloo, Zeeweg 414, 1852 CZ Heiloo.

Inloop 19:15

Aanvang 19:30 

 

De stukken voor deze vergadering treft u hieronder aan:

- Agenda voorjaars ALV 2023 KNHS regio Noord-Holland

- Concept notulen najaars ALV 2022 KNHS regio Noord-Holland

- Concept financieel jaarverslag 2022 KNHS regio Noord-Holland

- Concept algemeen jaarverslag 2022 KNHS regio Noord-Holland

 

 Aanmelden voor deze avond is verplicht en kan via secretaris@knhsnoordholland.nl 

Maximaal 2 leden per vereniging.

 

Namens het bestuur,

Michael Broertjes

Geplaatst op: