Gezocht: voorzitter KNHS regio NH

De KNHS Regio Noord-Holland is één van de grootste regio's van Nederland. De Regio behartigt de belangen van alle paardensportliefhebbers in Noord-Holland; voor de wedstrijdruiters, recreatieruiters, sportaanbieders, jeugd en hippisch officials (juryleden en instructeurs).

Vacature Voorzitter KNHS regio Noord-Holland
"Samen bouwen aan de toekomst van de paardensport"

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van recreatiesport tot topsport. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid. De voorzitters van de regio’s spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen geven zij leiding aan de verenigingen in de regio, zij zijn ook lid van de Ledenraad van de KNHS waar zij de betreffende regio vertegenwoordigen en verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van voorgesteld beleid van de KNHS.
In het najaar treedt de huidige voorzitter KNHS Regio Noord-Holland af. Olaf Rempe heeft de maximale zittingstermijn van 9 jaar voor bestuursleden bereikt. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 november 2019 wordt een nieuwe voorzitter gekozen.

Klik hier voor de volledige tekst van de vacature.

Geplaatst op: