Paardenwelzijn

Foto jurylid Miranda van Duin aan het werk (2019)

Aandacht voor paardenwelzijn in al haar facetten is ook in KNHS regio Noord-Holland van groot belang. Lees meer over paardenwelzijn en de mensen die daar een bijdrage aan leveren.

oktober 2019 "Paardensport is samen met je paard plezier hebben" Jurylid Miranda van Duin

augustus-2019 "Een parcours moet mooi lopen" John Maarse, parcoursbouwer sinds 2009

september 2019 "Een paard netjes op beslag houden is de eerste zorg" Hoefsmeden gebroeders Zijp

december 2019 "Onze rol is trouble shooter, géén politieagent”  Federatie vertegenwoordigers Eskil Bakker-Hulstra en Rozemarijn Broeckx

Samen met de Sectorraad Paarden (SRP) zorgt de KNHS voor publieksvoorlichting en praktische informatie over paardenwelzijn richting paardensporters, paardeneigenaren en paardenliefhebbers. Leidraad is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Daarnaast zijn in het Algemeen Wedstrijdreglement de '12 richtlijnen voor paardenwelzijn' als bijlage opgenomen.  De KNHS biedt de cursus Paard&Welzijn en de cursus EHBO Paard aan.
Heb je de paardenwelzijnscheck al gedaan? Dit is een checklist waarmee een inschatting gemaakt wordt van het welzijnsniveau van uw paard. De uitkomst van deze check  kan informatie geven om het welzijn van het paard  verder te verbeteren. Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies. Doe de online Paardenwelzijnscheck.

Meer informatie op de website KNHS paardenwelzijn.

Paardenwelzijn weetjes
Elke woensdag plaatst de KNHS een artikel over paardenwelzijn in de nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Klik hier